สวดทุกวัน เงินทองไม่ขาดมือเราได้นำเรื่องราวที่กล่าวขานเป็นตำนาuมาฝากเพื่อนๆกัน ซึ่งเป็นเรื่องราวเหนือธรรมชาติของ หลวงพ่อกบ วัดเขาสาริกา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ท่านถูกเล่าขานกันว่า ท่านเป็นผู้ทรงศีลที่มีฌานสมาบัติขั้นสูง มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เหนือคนธรรมดา การบำเพ็ญเพียรภาวนาของท่าน หลวงพ่อกบจะอยู่ในท่านั่งยอง ๆ เป็นเวลาeๅวนานติดต่อกัน โดยไม่เปลี่ยนท่าทาง คราวละ 7 – 14 วัน โดยที่ท่านจะไม่ลุกไปไหน ไม่ฉันอาหาร น้ำ หรือแม้แต่การถ่ายหนัก ถ่ายเบา เป็นเรื่องที่สร้างความอัศจssย์ใจให้แก่ผู้พบเห็นขอบคุณที่มาจาก https://bit.ly/33DXXHW