วันนี้เงินพิเศษเข้าแล้ว ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อย่าลืมไปเช็คสำหรับใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่วันนี้ เป็นวันที่ 21 สิงหาคม 62 อนุมัติเงินพิเศษให้กับกลุ่มแรกที่มีบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วย 31 33 37 38 39 เป็นข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครม.อนุมัติแล้วเงินพิเศษ 2 เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือน ก.ย.62 นี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนส.ค. ถึง ก.ย. 2562 โดยการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)ในบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐโพสต์ดังกล่าวบัตรคนจนเงินพิเศษใช้กดเงินสดหรือรูดสินค้าก็ได้ไม่กำหนดระยะเวลาในการกด กดเดือนไหนก็ได้ไม่ยึดเงินคืน

1.ช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14.6 ล้านคน ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว ให้ได้รับเงิน 500 ต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน

2.ช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรเพิ่มเติมจำนวน 300 ต่อคนต่อเดือนเข้าบัตรสวัสดิการฯ เป็นระยะเวลา 2 เดือน (ผู้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวนกว่า 8 แสนราย)

3.ช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพิ่มเติมจำนวน 500 ต่อคนต่อเดือน ให้แก่ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เป็นระยะเวลา 2 เดือน (มีผู้ได้รับสิทธิจำนวนประมาณ 5 ล้านราย)เงินเข้าตามเลขขึ้นต้นบัตรประชาชนเช็คเลขหน้าแล้วดูวันกดเงิน เงินพิเศษไม่จำกัดเวลาในการใช้จ่าย สามารถถอนวันใดเดือนใดก็ได้ ไม่มียึดคืนสำหรับใครที่กำลังถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ก็สามารถเช็ควันกดเงินได้ตามเลขขึ้นต้นบัตรประชาชนกันได้เลยจ้า

ขอบคุณ แบ่งปันข้อมูลโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย (บัตรคนจน)