น้องปาล์ม ลายมือสวย ยอดกตัญญูแต่ยากจน ได้ทุนการศึกษาถึงปริญญาตรีน้องปาล์ม ด.ช. ณัฐภูมิ ศรีสวัสดิ์เจริญ อายุ 9 ขวบ จากจังหวัดกาญจนบุรี เกิดมาในครอบครัวที่ยากจน รายได้หลักมาจากแม่ที่ทำอาชีพเย็บผ้า ส่วนพ่อทำงานก่อสร้างอยู่ต่างจังหวัด โดยจะส่งเงินมาอาทิตย์ละ 500 บาท ทำให้น้องนอกจากการเรียนแล้ว ก็ยังต้องเก็บขวดพลาสติกมาขายเพื่อหารายได้ให้กับครอบครัว

แต่น้องปาล์ม ก็ไม่ท้อ และยังรู้สึกดีใจที่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับแม่ เพราะแม่ของเขาสามารถหารายได้เฉลี่ยวันละ 50-60 บาทต่อวัน ซึ่งไม่พอใช้ในชีวิตประจำวัน บางครั้งน้องก็ได้เงินไป 5-10 บาท หรือไม่ได้เงินไปโรงเรียนก็มี

แต่น้องก็รู้จักการเก็บเงิน โดยถ้าน้องได้เงินมาโรงเรียน 10 บาท น้องก็จะออมเงิน 5 บาท แล้วใช้ 5 บาท ส่วนวันไหนถ้าได้เงินมา 5 บาท ก็จะออมเงิน ไม่กินขนม โดยน้องมีความฝันที่โตขึ้นมาเป็นครู เพราะอยากเป็นข้าราชการ และด้วยตัวเองเป็นคนที่เรียนเก่งเกรดเฉลี่ยดี อยู่ที่ 3.91 และมีความสามารถด้านคัดลายมือจนสามารถประกวดได้ที่ 1 ของจังหวัดมาแล้วด้วยภาพจาก WorkpointOfficiaภาพจาก WorkpointOfficiaภาพจาก WorkpointOfficiaภาพจาก WorkpointOfficia

มูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา ที่ช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงช่วยเหลือเด็กๆ ที่รักดี กตัญญู มีความสามารถ แต่ขาดแคลนคุณทรัพย์ให้มีโอกาสทางศึกษาเห็นถึงความสามารถและความกตัญญูของน้องปาล์ม ได้มอบทุนการศึกษาให้กับน้องปาล์ม จนเรียนจบ ปริญญาตรี เพื่อให้น้องสามารถดูแม่ในอนาคต และเป็นครูอย่างที่ตั้งใจไว้ได้คลิปจากรายการขอขอบคุณขอขอบคุณ

ภาพ :WorkpointOfficial

วิดีโอ :WorkpointOfficial