ครม เห็นชอบ อนุมัติงบ ช่วยเกษตรกร รับผลกระทบภัยแล้งหน้าแรก ข่าว ข่าวสังคม - โซเชียล ครม เห็นชอบ อนุมัติง...

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ มาตรการแก้ไขปัญหาภัยและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย โดยอนุมัติงบประมาณวงเงิน 15,800 ล้านบาท จัดสรรงบประมาณลง 76 จังหวัด จังหวัดละ 200 - 500 ล้านบาท

โดยงบประมาณดังกล่าวห้ามนำไปใช้ซื้อครุภัณฑ์ การจัดประชุมสัมมนา การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เบี้ยเลี้ยง ค่าเกินเวลา และค่าเดินทางราชการ โดยให้เป็นไปตามหลักกฎหมายของสำนักงบประมาณ และต้องเป็นแผนงานเกี่ยวกับภัยแล้งและอุทกภัย โดยแต่ละจังหวัดต้องเสนอแผนงานก่อนวันที่ 30 ก.ย. นี้

โพสต์ขอบคุณ กรมประชาสัมพันธ์ 4.0