สำหรับผู้ป่วย 4 โรคนี้ รับยาร้านขายยาได้ เพื่อลดความแออัดในรพ. เริ่ม 1ตุลาคมนี้ผู้ป่วย 4 โรค เบาหวาน ความดัน หอบหืดและจิตเวช รับยาร้านขายยาตามใบสั่งแพทย์ ลดความแออัดในโรงพยาบาล นำร่องโรงพยาบาล 50 แห่ง 500 ร้านขายยาคุณภาพ คาดเริ่มได้ใน 1 ตุลาคม นี้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ( สธ. ) ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.)ประชุมคณธกรรมการนโยบายและยุทธศาตร์ สปสช. วาระพิเศษ เมื้อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา เพื่อหาหรือถึงแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดเวลาเข้ารับบริการของผู้ป่วยที่โรงพยาบาลด้วยการจัดการรับยาที่ร้านขายยาคุณภาพซึ่งการดำเนินการได้ออกแบบไว้ 3 ทางเลือก คือ

1.โรงพยาบาลเป็นผู้จัดยาและส่งยาไปที่ร้านยาคุณภาพเพื่อจ่ายยาให้กับผู้ป่วย ซึ่งเป็นระบบเดียวกับที่ รพ. ศิริราชดำเนินกาอยู๋ในปัจจุบัน สามารถลดความแอดอัดใน รพ.ได้ แต่ไม่ลดภาระงาน

2.นำยาไปสำรองไว้ที่ร้านยาคุณภาพ และให้เภสัชกรร้านขายยาเป็นผู้จัดยาตามใบสั่งแพทย์ เสมือนเป็นห้องจ่ายยาย่อยของ รพ. ที่ต้องมีระบบจัดการคลังยา

3.ร้านยาคุณภาพเป็นผู้จัดซื้อยาและสำรองยาในการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยเอง โดย รพ. เป็นผู้ตามจ่ายค่ายาให้ร้านยาคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการจะมีการดูแลค่าใช้จ่ายบริหารจัดการของโรงพยาบาลและค่าใช้จ่ายของร้านยาคุณภาพในการจัดส่งยาให้กับผู้ป่วยที่จะจัดเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตาม..นโยบายนี้ไม่บังคับให้ทุกโรงพยาบาลและผู้ป่วยต้องทำ เพราะโรงพยาบาลในต่างจังหวัดได้กระจายให้ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรับยาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) อยู่แล้ว ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ป่วยและโรงพยาบาลเองว่าจะเลือกแบบใด จะรับยาที่ร้านขายยาที่โรงพยาบลเหมือนเดิม ทั้งนี้นโยบายยังสอดคล้องกับโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่นที่ สปสช.ได้เดินหน้าแล้วโพสต์ขอขอบคุณเพจเฟสบุ๊ก : กรมประชาสัมพันธ์ 4.0