ผู้มีรายได้น้อยเฮ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเงินพิเศษให้ 2 เดือนสำหรับผู้ถือบัตรคนจนอยู่ก็เตรียมเฮได้เลย เพราะรัฐจะเพิ่มวงเงินพิเศษในบัตรให้ ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเลยก็ว่าได้ หลังจากเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 เพจเฟซบุ๊ก กรมประชาสัมพันธ์ 4.0 ได้โพสต์ข้อความระบุว่าสรุปล่าสุด เพิ่มเงินพิเศษบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเห็นชอบ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วน โดยในส่วนของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ได้เพิ่มวงเงินพิเศษ นอกเหนือจากที่ได้รับปกติทุกเดือนอยู่แล้ว ดังนี้โพสต์ดังกล่าวบัตรคนจนกดเงินสดได้จากตู้กรุงไทย

1.เติมเงินพิเศษให้ทุกคน คนละ 1,000 บ. (เดือนละ 500 จำนวน 2 เดือน)

2.เติมเงินพิเศษให้เฉพาะผู้สูงอายุ คนละ 1,000 บ. (เดือนละ 500 จำนวน 2 เดือน)

3.เติมเงินพิเศษให้เฉพาะพ่อแม่ที่ผ่านเกณฑ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด คนละ 600 บาท (เดือนละ 300 จำนวน 2 เดือน)เติมเงินพิเศษให้2เดือน

ทั้งนี้จะนำมาตรการท้ังหมด เสนอต่อที่ประชุมใหญ่คณะรัฐมนตรีในวันที่ 20 ส.ค.นี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณและกำหนดวันโอนเงินให้ต่อไป

ขอบคุณ กรมประชาสัมพันธ์ 4.0