พรุ่งนี้ 24 ส.ค.โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือผู้สูงอายุ และ เงินค่าเลี้ยงดูบุตรจากกรณีนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ครม.มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2562 โดยการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) 3 มาตรการ 1.มาตรการพยุงการบริโภคของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14.6 ล้านคน ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว รับเงิน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน 2.มาตรการมอบเงินช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพิ่มเติมจำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน ให้แก่ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เป็นระยะเวลา 2 เดือน (มีผู้ได้รับสิทธิจำนวนประมาณ 5 ล้านราย) 3.มาตรการช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิภายใต้โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายการเลี้ยงดูบุตรให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน โดยให้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรเพิ่มเติม จำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน (ผู้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวนกว่า 8 แสนราย)

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่รับชำระเงินผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) Mobile Application ถุงเงินประชารัฐ ร้านค้าทั่วไปที่รับชำระเงินผ่านเครื่อง EDC แบบพร้อมการ์ด (Prompt Card) หรือสะสมไว้ใช้จ่ายเมื่อจำเป็น สะสมไว้เป็นเงินออมในบัตร สามารถถอนเป็นเงินสด ได้จากตู้ ATM ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย การถอนเงินผ่าน ตู้ ATM ในช่วงเวลานี้ อาจไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากเป็นช่วงการจ่ายเงินเดือน และบำเหน็จบำนาญ แต่ผู้มีสิทธิไม่ต้องกังวลใจ เนื่องจากเงินในกระเป๋า e-Money ดังกล่าว ไม่จำกัดเวลาในการใช้จ่าย สามารถถอนวันใดก็ได้

ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ได้ระบุข้อความเพิ่มเติมว่า..พรุ่งนี้ 24 ส.ค. 62 เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ และ เงินค่าเลี้ยงดูบุตร 1.ช่วยเหลือค่าครองชีพ 500 บ./คน/เดือน ผู้มีสิทธิที่มีเลขประชาชนขึ้นต้นด้วย 31 33 37 38 39 โอนเงิน 21 ส.ค. 62 และ 6 ก.ย. 62 ผู้มีสิทธิที่มีเลขประชาชนขึ้นต้นด้วย 32 34 35 36 โอนเงิน 22 ส.ค. 62 และ 7 ก.ย. 62 ผู้มีสิทธิที่มีเลขประชาชนขึ้นต้นด้วย 1 2 4 5 8 โอนเงิน 23 ส.ค. 62 และ 8 ก.ย. 62 / 2.ช่วยเหลือผู้สูงอายุ 500 บ./คน/เดือน และค่าเลี้ยงดูบุตร 300 บ./คน/เดือน โอนเงิน 24 ส.ค.62 และ 9 ก.ย. 62 สอบถามเพิ่มเติม Call Center 0 2109 2345

โพสต์ดังกล่าวขอบคุณ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ / สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7