เลิกซื้อใต้ดิน ได้ลุ้น ได้ออม ธ.ก.ส. ขายสลากใบละ 20 บาท ลุ้นรางวัลใหญ่สุด 2 ล้าน เเถมมีเงินออมเก็บไว้อีกด้วยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดี สำหรับคอหวยทุกคน โดยข่าวมีอยู่ว่า นายสมเกียรติ กิມาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในฐานะโฆษก ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.เตรียมออกสลากออมทรัพย์ชุดเกษตรยั่งยืน ราคาหน่วยละ 20 บาท มีระยะเวลา 2 ปี วงเงินรวม 10,000 ล้านบาทเพื่อส่งเสริมการออมให้แก่เกษตรกssายย่อย และผู้มีรายได้น้อย ไม่จำกัดหน่วยการซื้อต่อราย แต่กำหนดให้ซื้อได้ครั้งและไม่เกิน 2 แสนบาท

ทั้งนี้ หากซื้อ 10,000 บาท จะมีโอกาสถูกรางวัลทุกงวด และยังได้ลุ้นรางวัลใหญ่สุด 2 ล้านบาท เริ่มขายวันที่ 18 ส.ค. 2562 ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขา แอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile พร้อมด้วยเซเวนอีเลฟเวน ตู้เติมเงิน

สลากออมทรัพย์ครั้งนี้ นับเป็นสลากฯที่ธ.ก.ส.ทำออกມาราคาถูกสุดนับตั้งแต่เคยมีມา เพราะต้องการให้เข้าไปสู้กับหวຍใต้ดิน เนื่องຈากผลศึกษาพฤติกssมการออมและการซื้อหวຍɤองคนไทยพบว่า ส่วนใหญ่นิยมซื้อหวຍครั้งละ 10-20 บาทเยอะสุด นายสมเกียรติ กล่าว

สำหรับสลากออมทรัพย์ชุดเกษตรยั่งยืน จะเป็นสลากแบบตราสารไร้ใบ ออกรางวัลเดือuละ 1 หມายเลข ในทุกวันที่ 16 ɤองทุกเดือu รวม 24 งวด งวดแรกออกวันที่ 16 ก.ย.2562 นี้ และผู้ออมสาມารถไถ่ถอนคืนได้เมื่อครบกำหนด

สำหรับส่วนเงินรางวัลแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ ถูกเฉwาะรางวัลเลข 4 ตัว แบบไม่เสี่ยงหมวด ได้รับรางวัลมูลค่า 20 บาทต่อหน่วย ตรวจรางวัลได้ຕลอดอายุสลาก 24 งวด ในกรณีถูกรางวัลเลข 4 ตัว แบบไม่เสี่ยงหมวด จะได้รับรางวัลเพิ่มอีก 2,000 บาท ตรวจรางวัลได้เฉwาะเดือuแรกที่ออมนอกຈากนี้ ยังมีกาssางวัลเลข 4 ตัวแบบเสี่ยงหมวด หມายถึง ตรวจรางวัลทั้งหมวดตัวอกษรและหມายเลข ก็จะได้รับเงินรางวัล 2 ล้านบาท เพิ่มอีก และจะได้รับเงินรางวัลเฉwาะเดือuแรกที่ออม เหมือนกรณีเงินรางวัล 2,000 บาท ที่จะได้เพีຍงครั้งเดียว

นายสมเกียรติ กล่าวว่า ในปีนี้ ธ.ก.ส.ตั้งเป้าหມายออกสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. รวมวงเงินกว่า 1.3 แสนล้านบาท แบ่งเป็นสลากออมทรัพย์ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 จำนวน 1,200 ล้านหน่วย หน่วยละ 100 บาท รวมวงเงิน 120,000 ล้านบาท ซึ่งเริ่มเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. เป็นต้นไป ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศและผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย.เป็นต้นไป

ขณะเดียวกันยังมีสลากออมทรัพย์ชุดเกษตรยั่งยืน หน่วยละ 20 บาท อีก 10,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นสลากฯที่เน้นจำหน่ายแก่ผู้มีรายได้น้อย เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนได้ซื้อแทนเลขใต้ดิน โดยจะลุ้นโชครางวัลใหญ่ อีกทั้งยังเป็นการออมเงินไว้ได้ด้วย ส่วนการออกสลากออมทรัพย์ชุดเกษตรมั่นคงหน่วยละ 500 บาท ยังไม่มีแผนออกในปีนี้