ต้นโพธิ์ งอกใต้ยอดพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีฯ อายุ 1,000 ปีหน้าแรก ข่าว ข่าวสังคม - โซเชียล ต้นโพธิ์ งอกใต้ยอดพร...

เมื่อวันที่ 28 ส.ค.2562 พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช และนักท่องเที่ยวต่างมีความวิตกกังวลหลังต้นโพธิ์ที่กำลังเจริญเติบโตอยู่บนปล้องไฉน ใต้กลีบบัวคว่ำบัวหงายปลียอดทองคำองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ซึ่งต้นโพธิ์ดังกล่าวต้นโพธิ์อยู่บนที่สูงจากพื้นดินประมาณกว่า 40 เมตร ยากแก่การขึ้นไปทำลายต้นโพธิ์นี้ ที่อาจสร้างความเสียหายให้กับปูนปล้องไฉนอย่างร้ายแรงได้ หากไม่เร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยภาพของต้นโพธิ์ที่ปรากฏอยู่บนปล้องไฉนตอนบนขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ ได้ถูกบันทึกแล้วเผยแพร่ออกไปจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดความห่วงใยวิตกกังวล กับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น นอกจากต้นโพธิ์ซึ่งปรากฏอยู่ฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ยังพบว่ามีต้นไทรเริ่มงอกงามอยู่ฝั่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือในระดับเดียวกันอีกด้วย ขณะที่บริเวณรัตนบังลังก์เหนือองค์ระฆังคว่ำ ยังพบต้นโพธิ์กลุ่มใหญ่กำลังเจริญเติบโต

นายเฉลิม จิตรมาศ ประชาสัมพันธ์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เปิดเผยว่าสาเหตุที่ต้นโพธิ์ไปเจริญเติบโตบนจุดนี้สืบเนื่องจาก การตั้งนั่งร้านเพื่อขึ้นไปบูรณะปลียอดทองคำอย่างยาวนาน ทำให้นกที่กินผลโพธิ์และผลไทร มาอาศัยเป็นที่พักนอน และขับถ่ายลงตรงจุดดังกล่าว หลังจากที่บูรณะปลียอดทองคำแล้วเสร็จได้มีการรื้อถอนนั่งร้านออกไปการทำความสะอาดไม่ทั่วถึง จึงทำให้เม็ดโพธิ์ เม็ดไทรเจริญงอกงามขึ้นมาประชาสัมพันธ์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร กล่าวอีกว่า รู้สึกกังวลหากยังไม่มีการกำจัดต้นโพธิ์ที่ปรากฏรากที่ชอนไชลามเข้าไปในผิวปูนปล้องไฉนอาจสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงให้กับองค์พระบรมธาตุเจดีย์ได้ ขณะนี้ได้แจ้งเรื่องไปยังสำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช เพื่อหาช่องทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เนื่องจากจุดที่พบยากที่จะขึ้นไปได้อาจต้องใช้วิธีการเฉพาะ หากเข้าสู่ฤดูฝนยิ่งอาจจะสร้างความยากลำบากให้กับผู้ดำเนินการ และจะทำให้ต้นโพธิ์งอกงามอย่างรวดเร็วขึ้นกว่าปกติ ดังนั้นจึงต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนสำหรับองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการนำเสนอสู่การเป็นมรดกโลก ในมุมของปูชนียสถานที่ยังคงมีชีวิตอยู่ตลอดกว่า 1 พันปีที่ผ่านมา และยังมีการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมทางพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง รุ่นสู่รุ่นเป็นบริบทสำคัญของคุณค่าในการเป็นมรดกโลก

ข้อมูล thairath