เชื่อผิดๆมาตลอด การกรวดน้ำที่ถูกต้อง อย่าไปกรวดให้เจ้ากรรมนายเวรก่อน แนะเคล็ด รับอานิสงส์แรง ส่งผลทันตาอย่างคาดไม่ถึงในความเชื่อของคนไทย การกรวดน้ำคือการแบ่งส่วนบุญที่ตนใด้กระทำมามอบให้ ญาติพี่น้องและเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่คนละภพภูมิ เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้รับอานิสงส์ผลบุญไปด้วย เพราะเชื่อว่ามีแต่มนุษย์เท่านั้นที่จะสร้างบุญสร้างทานได้ ซึ่งถือเป้นกุศโลบายที่พระพุทธศาสนาในไทย นิยมสอนให้ฆราวาสทำ เพื่อจะได้ทำดี มีบุญอุทิศกรวดน้ำให้ผู้อื่นได้

ด้วยความเชื่อนี้ ครูบาอาจารย์หลายๆท่าน แนะนำว่า ก่อนจะกรวดน้ำให้ดวงวิญญาณ หรือเจ้ากรรมนายเวร ให้กรวดน้ำให้ตัวเองก่อน คำว่ากรวดน้ำให้ตัวเองไม่ใช่เป็นการดึงบุญที่ตนทำให้ตัวเอง เพราะเราเป็นคนทำบุญบุญก็อยู่กับเราอยู่แล้ว แต่เป็นการแบ่งบุญให้เทวดาประจำตัวที่ปกปักรักษาเรา ไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วย แคล้วคลาด ในภยันตรายต่างๆ

การที่เราไปกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรก่อน เท่ากับเราไปเสริมพลังให้กับดวงจิตที่คิดอาฆาตเราให้มีแรงเหนือเทวดาประจำตัว ซึ่งอาจารย์บางท่านบอกว่าเป็นเรื่องที่ทำผิดขั้นตอน จึงทำให้ชีวิตไม่ดีขึ้น หรือเรียกว่า ทำบุญไม่ขึ้นนั่นเอง

บทกรวด น้ำให้แก่เทวดา ประจำตัว ทำแล้วดีกับตัวเรา ภายหลังทำบุญ เช่น ตักบาตร ถวายสังฆทาน เป็นต้น ช่วยเปิดทาง และช่วยแก้ไขปั ญหาชีวิต ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ขั้นตอนคือ

เตรียมน้ำสะอาดไว้ ๑ ขวด และนำจรดระหว่างคิ้ว กล่าวคำอธิษฐานจิต ดังต่อไปนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ สวด 3 จบ นะ โม พุท ธา ยะ

ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ โปรดเสด็จ มาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้

จงสำเร็จแก่เทวดา ทั้งหลายทั้งปวง ที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดา ทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข ให้เริ่ม เทน้ำลงบนพื้นดิน ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพย์พยาน

ขออานิสงค์ ผลบุญ กุศลอันใดที่ข้าพเจ้า ชื่อ สกุล ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้ กับเทวดาทั้งหลายทั้ง ปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์

เรื่องที่ทำให้ทุกข์ ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดี และระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้า อุทิศให้ในครั้งนี้ด้วยเทอญโดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงค์ ผลบุญดังกล่าวนี้ ได้โปรดกลายเป็นโภคทรัพย์ ตามที่ท่านปราถนา ทุกประกา รตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญ

หมายเหตุ การกรวดน้ำลงดิน กุศลจะส่งถึงเร็วกว่าการกรวดน้ำแห้ง คือ เพียงอธิษฐานจิต สำหรับผู้ที่บารมี ยังไม่มากพอ ถ้าไม่สะดวก ก็กรวดน้ำลงบนภาชนะ แล้วนำไปรด ลงดินที่โคนต้นไม้ การขอฝากผ่านบารมี ของพระแม่คงคา และพระแม่ธรณี ไปสิ่งสำคัญมาก ระหว่างท่องคำกรวด น้ำด้านบน ให้เทน้ำลงดิน ตลอดจนจบคำกรวดน้ำ ไม่ว่าน้ำจะเหลือ มากน้อยเพียงใด ให้เทให้หมด พร้อมกับคำพูด สุดท้ายที่จบ โดยไม่ต้องให้ หลงเหลือ

ไม่พลาดทุกข่าวสาร รู้ลึก รู้จริงก่อนใคร ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางไลน์ แอดมาเป็นเพื่อนกับเราได้ที่นี่