คนทีชอบแย่งแฟนคนอื่นระวัง รู้หรือเปล่าว่าการแย่งแฟนคนอื่น มันบาปมากขนาดไหนยุคนี้เป็นยุคโซเชียล การติดต่อสื่อสารกันก็ทำกันได้ง่ายมากขึ้น คนเข้าถึงการได้ง่าย ไม่ว่าจะอยู่ไกลคนละซีกโลกก็ตาม อย่างที่เราเห็ในข่าว ในสื่อโซเชียลต่างๆ ของการแย่งแฟนคน ไม่ว่าจะเป็นทั้งหญิงและชาย ก็มีพฤติกรรมแบบนี้กันทั้งนั้น วันนี้เราก็มีข้อเตือนใจพวกเราทั้งหลาย ที่ยังทำนิสัยแบบนี้ จะได้รู้ว่า บาปของการแย่งแฟนนั้น มันหนักขนาดไหนถาม: บาปกรรมของการแย่งแฟนคนอื่นคืออะไร??

ตอบ: การแย่งแฟนคนอื่นผิดศีลข้อที่ 3  คือ กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณีไม่ว่าจะเกิดชาติไหน  บาปกรรมจากการผิดศีลข้อ 3 จะทำให้ผู้ที่แย่งแฟนผู้อื่นพบกับความผิดหวังในความรักหรือชีวิตคู่ตลอดไป  และจะทำให้เกิดเป็นบัณเฑาะก์ ได้รับกรรมตามหลักที่มีกล่าวไว้ในพระพุทธศาสนา

ธรรมะจากพระครูธรรมธร ดร.สาคร สุวฑฺฒโน

พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา

ที่มา secret-thai