ข่าวดี รัฐบาลปล่อยกู้ 50,000 บาท ดอกน้อย ผ่อนยาว (รายละเอียด)สวัสดีพี่น้อง ชาวเว็บ postnet ทุกคนในยุคที่ทำมาหากินกันตัวเป็นเกรียว ขนาดนี้บางคนก็ไม่มีทุนอยากหาที่เงินกู้ผ่อนน้อย ปล่อยไม่ยาก ตอนนี้มีข่าวดี ธนาคารออมสินได้ปล่อยให้กู้ วงเงิน 50000 บาทสำหรับคนมันทำอะไรได้มากมายเลยทีเดียว ถ้ารู้จักบริหารดี ๆ ซึ่งเป็นข่าวดีอย่างมาก

1.คุณสมบัตินั้นจะต้องเป็นประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยโดยจะได้รับเงินกู้ฉุกเฉินรายละ 50,000 บาท2.มีระยะเวลาการผ่อนชำระกู้เงินไม่เกิน 5 ปี3.มีการจัดเก็บดอกเบี้ยคงที่ไม่เกิน0.85 เปอร์เซ็นต่อเดือน4.โดยผู้กู้จะต้องมีคนค้ำประกันอย่างน้อย 1 คนและหรือจะต้องมีหลักประกันทรัพย์สิน5.โดยหลักเกณฑ์ผู้กู้นั้นจะดูความสามารถในการใช้จ่ายหนี้และรายรับรายจ่ายของคนในครอบครัวทั้งหมด6.สามารถใช้เครดิตบูโรด้วยแต่จะไม่มีผลต่อการขอสินเชื่อนี้7.ผู้มีรายได้น้อยสามารถขอสินเชื่อกับธนาคารออมสินได้แต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563โดยรัฐบาลนั้นจะมีการจัดให้โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายในงานศพเสริมในระยะที่ 2 โดยมีธนาคารออมสินเป็นผู้ดูแลและทั้งนี้เพื่อให้คนมีรายได้และผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเข้าถึงเงินกู้ได้ในราคาดอกเบี้ยที่ถูกและมีระยะเวลาการผ่อนที่ยาวนานและไม่ต้องไปกู้นอกระบบให้นายทุนขุดรีดอย่างที่เคยเป็น